Plattsättnings Entreprenörers Riksförening, PER, grundades 1954. PER har varit med och skapat de branschregler som vi följer för att motverka vattenskador. Branschreglerna uppdateras regelbundet vartefter utveckling och forskning går framåt.

Genom PER har vi tillgång till de senaste rönen av applikationsmetoder, som testas fram i samarbete med Bygg- keramikrådets Tekniska Kommittè.

Medlemmarna granskas regelbundet för att kontrollera att branschreglerna följs. Att vi är medlem i både PER och Byggkeramikrådet ska vara en extra trygghet för våra kunder.

Ytterligare info om PER hittar du på Byggkeramikrådets hemsida.